[social] [social_icon link="https://twitter.com/BiznesMediaPR" title="Twitter" type="twitter" /] [social_icon link="https://plus.google.com/u/0/112258390240164553541/posts" title="google" type="google" /] [social_icon link="https://www.facebook.com/BiznesMediaPR" title="Facebook" type="facebook" /] [/social]

Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO zaprasza na dzień otwarty

0

W sobotę, 6 maja, od godziny 8:00 do 13:30, Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO zaprasza uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz ich rodziców na dzień otwarty. Ośrodek oferuje młodym ludziom trwającą trzy lata naukę zawodu ślusarz-spawacz oraz gwarancję zatrudnienia po zakończonej edukacji. 

Młodzież, która w tym roku kończy gimnazjum, stoi przed bardzo ważnym wyborem dalszej drogi rozwoju. Ciekawą ścieżkę edukacji, szczególnie dla chłopców, oferuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO, który funkcjonuje w ramach RAFAKO S.A. Nauka połączona z praktyką trwa trzy lata. Zającia teoretyczne (podstawa programowa) odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Praktykę uczniowie poznają bezpośrednio na warsztatach raciborskiej Spółki.

OSZ RAFAKO oferuje naukę w zawodzie ślusarz-spawacz. Jak zaznacza Jan Zdziebczok, kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO, trzyletni okres edukacji połączony jest z umową o pracę, a uczeń staje się pracownikiem młodocianym. – Wypłacamy wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania praktycznej nauki zawodu. Oferujemy również świadczenia socjalne oraz BHP. Co najważniejsze, RAFAKO S.A. daje możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu szkoły oraz dalszego kształcenia i poszerzania swoich umiejętności. Podczas nauki zawodu ślusarza, nasi uczniowie mogą zdobyć uprawnienia spawalnicze potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej – podkreśla Jan Zdziebczok, kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO. Co więcej, należy także zaznaczyć, że raciborska Spółka ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

W ramach dnia otwartego, zainteresowani uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się z przebiegiem nauki w OSZ RAFAKO, warunkami technicznymi, socjalnymi oraz samą specyfikacją tego zawodu oraz bezpośrednio porozmawiać z instruktorami.

Share.

About Author

Comments are closed.