Wyniki finansowe GK RAFAMET w pierwszym kwartale 2019 roku

Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku, Grupa uzyskała porównywalne przychody, których większa część zrealizowana została na rynkach zagranicznych.

W I kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mln złotych. W analogicznym okresie roku 2018 przychody te wyniosły 29 mln. Grupa Kapitałowa RAFAMET w I kwartale 2019 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 194 tys. zł.

Większą część swoich przychodów RAFAMET S.A. (jednostka dominująca GK) zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzedaż na ten obszar w omawianym okresie wyniosła 13 mln, co stanowi ponad 85,3% ogółu sprzedaży – Należy zaznaczyć, iż w tym roku udział krajowego rynku zbytu obrabiarek znacząco wzrośnie, co potwierdza wysoką dynamikę polskiej gospodarki w branży kolejowej – informuje Prezes Zarządu firmy RAFAMET, E. Longin Wons.


W I kwartale br. Spółka podpisała szereg umów z odbiorcami z zagranicy oraz Polski. Mowa o kontraktach z firmą STADLER SERVICE AG Szwajcaria, której przedmiotem jest dostawa tokarki podtorowej UGE 300 N przeznaczonej dla zakładu w Baku, w Azerbejdżanie a także z firmą NEWAG S.A. Nowy Sącz, której przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie: tokarki portalowej z napędem ciernym typu UFD 140 N oraz dwóch sztuk tokarek kłowych typu TCG 135 N. W tym okresie zawarto także umowę z odbiorcą z Indii na dostawę portalowej tokarki kołowej 125 N, jak również z klientem z Czech na dostawę ciężkiej tokarki podtorowej UGE 300 N.

W I kwartale br. podpisano także kontrakt na dostawę tokarki kłowej TRB 155 CNC x 4000 dla tureckiego klienta z branży stalowej. Warto w tym wypadku zaznaczyć, że jest to powrót marki PORĘBA, której właścicielem jest RAFAMET S.A. do Turcji po kilku latach nieobecności .

Wypracowane wyniki są zadowalające. Warto jednak pamiętać, że dla firmy pierwsze dwa kwartały roku są zawsze trudniejsze z uwagi na tradycyjnie nierównomierną kontraktację na przestrzeni całego roku (większość kontraktów podpisywanych jest w czwartym kwartale roku). Dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okresem jest więc cały rok kalendarzowy – przypomina Prezes Zarządu RAFAMET S.A.