Ekozdobywcy z Boguszowic znają się na klimacie

Dzieci z Rybnika, skupione wokół Klubu 17-tka w Boguszowicach wzięły udział w spotkaniu w ramach akcji „Lato z klimatem”. Była to okazja do poznania ciekawostek, związanych ze zmianami klimatu oraz zabaw o charakterze ekologicznym. W spotkaniu udział wzięła inicjatorka akcji „Lato z klimatem” – posłanka Gabriela Lenartowicz, która chętnie odpowiadała na pytania dzieci.

Dzieci z Klubu 17-tka już od rana skupiły się wokół tematyki ekologicznej. Wykorzystały swoją kreatywność, aby z opadów przygotować eko-rzeźby. W ten sposób z połączenia kartonu, folii i plastikowych opakowań, powstały wizerunki rzymskiego centuriona oraz mądrej sowy. Dzieci z wyobraźnią opowiedziały o ekologicznym wykorzystaniu rzymskiego rycerza do walki z degradacją środowiska oraz mądrej sowy do edukacji o ochronie środowiska.

Spotkanie w ramach akcji „Lato z klimatem” otworzyła pogadanka na temat zagrożeń jakie rodzą zmiany klimatyczne oraz możliwości, jak my sami w codziennych czynnościach możemy zadbać o środowisko. Na pytania dzieci odpowiadała Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, która wykorzystała swoją wiedzę ekspercką w zakresie ochrony środowiska. – Zmiany klimatu stają się namacalne. Obserwujemy np. gwałtowne zjawiska pogodowe, jak nawałnice, gwałtowne burze, ulewne deszcze. Musimy wiedzieć, jak się przed tym chronić, a jednocześnie co my sami możemy zrobić dla klimatu, aby degradacja środowiska już nie postępowała – mówiła inicjatorka akcji „Lato z klimatem” Gabriela Lenartowicz w Rybniku-Boguszowicach.

Dzieci po ciekawej dyskusji miały okazję wziąć udział w konkursach i zabawach. Chętnie rozwiązywały krzyżówki z ekologicznymi hasłami, bawiły się wykreślankami oraz grami o tematyce ochrony środowiska. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też konkurencja sprawnościowa – rzut butelką do celu. Każdy z uczestników spotkania otrzymał Medal Ekozdobywcy oraz gadżety za rozwiązane zadania. Organizatorzy akcji zachęcili również do udziału w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć w nim udział należy zrobić zdjęcie przedstawiające zmiany klimatu, przykłady degradacji środowiska lub jego ochrony. Zdjęcia można zamieścić na fanpage kampanii „Lato z klimatem” na Facebooku. Tam także można znaleźć szczegółowe informacje na temat konkursu.