Dalsze wzrosty na rynku pracy w sektorze ICT

Dalsze wzrosty na rynku pracy w sektorze ICT

Biorąc pod uwagę obecny stan rynku pracy w branży ICT, należy rozważyć kilka kwestii, w tym oszacowanie zwrotu z umiejętności w zakresie ICT oraz systemów społecznych i regulacyjnych, które muszą zostać wprowadzone, aby dostosować się do ciągłego wzrostu rynku pracy w branży ICT.

Analfabeci cyfrowi będą musieli osiągnąć podstawowe umiejętności cyfrowe

Rozwijanie umiejętności cyfrowych urzędników administracji publicznej jest kluczowym sposobem na poprawę efektywności usług publicznych. Wiele krajów tworzy plany strategiczne, aby zwiększyć swoje umiejętności cyfrowe – zasób ten jest udostępniony przez serwis Klinika Urody. Niektóre z kluczowych celów obejmują Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wskaźnik 4.4.1, który skupia się na umiejętnościach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności cyfrowe są niezbędne dla edukacji, zatrudnienia i socjalizacji. Jednak w wielu systemach edukacji brakuje niezbędnej infrastruktury, wyposażenia technologicznego i wzorców nauczania. Dlatego konieczne jest zapewnienie inwestycji publicznych i prywatnych w celu rozwiązania problemu umiejętności cyfrowych.

Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych opublikował w 2018 roku raport dotyczący umiejętności cyfrowych. Raport ujawnił, że 16 procent dorosłych, w tym dorosłych w wieku produkcyjnym, nie jest cyfrowo wykształconych. Stwierdzono również, że analfabetyzm cyfrowy jest wyższy wśród latynoskich dorosłych. Raport stwierdził, że umiejętności cyfrowe wymagane do zatrudnienia i uczenia się przez całe życie nie są w pełni wykorzystywane przez dorosłych w Stanach Zjednoczonych.

Jedną z najważniejszych umiejętności cyfrowych jest ocena. Edukatorzy mogą uczyć uczniów, jak oceniać informacje online.

Kolejną ważną umiejętnością jest korzystanie z urządzeń mobilnych. Smartfony ewoluowały przez lata, dodając funkcje i możliwości. Mogą być używane do wysyłania wiadomości multimedialnych, prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania płatności cyfrowych. Jednak analfabetyzm cyfrowy nadal istnieje, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Pandemia Covid-19 uwydatniła potrzebę innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Pandemia ta spowodowała zwiększenie możliwości telepracy i płatności cyfrowych. Ponadto brak umiejętności cyfrowych zahamował tworzenie miejsc pracy i innowacji w miejscu pracy.

Umiejętności cyfrowe są problemem globalnym. Aby rozwiązać ten problem, rządy i przedsiębiorstwa muszą opracować ramy polityki i zarządzania w celu promowania umiejętności cyfrowych. Będą jednak musiały dostosować podejście do swoich krajów. Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) może pomóc w promowaniu nauki opartej na dowodach w zakresie umiejętności cyfrowych.

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z Internetu, umiejętności cyfrowe staną się jeszcze ważniejsze. Umiejętności cyfrowe promują interakcje międzyludzkie i mogą integrować świat cyfrowy i analogowy. Ponadto, alfabetyzm cyfrowy może być nauczany przez biblioteki publiczne i okręgi szkolne.

Umiejętności cyfrowe są ważne na najwcześniejszych etapach rozwoju. Jest również ważna w życiu codziennym.

Systemy społeczne i regulacyjne dla zatrudnienia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Zrozumienie roli, jaką odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne w przyspieszeniu dyfuzji nowych technologii, jest koniecznością, jeśli chcesz w pełni wykorzystać swoje inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne. Oprócz umożliwienia dostępu do nowych technologii we własnym domu, ICT zapewniają również najtańsze platformy internetowe do szkolenia pracowników w terenie. Korzystając z takich platform, możesz nawet dostać w swoje ręce najnowszą technologię bankową, nie udając się nawet do banku.

Choć nazwa jest niesprawdzona, nie można pominąć faktu, że ICT umożliwiły stworzenie nowych, tanich usług w dziedzinie zdrowia i edukacji. Na przykład, technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają pracownikom służby zdrowia w gminie stawianie wielu diagnoz na poziomie społeczności, a jednocześnie pozwalają na dotarcie do pacjenta dużej liczby tanich terapii. Ta sama technologia umożliwia również rolnikom sprzedaż ich owoców i warzyw wielu różnym nabywcom. Jest to scenariusz korzystny dla rolników, konsumentów i całej gospodarki. Technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają również rządom jak najlepsze wykorzystanie swoich budżetów poprzez dostarczanie darmowych lub tanich usług internetowych do odległych miejsc. W rzeczywistości TIK odgrywają nawet kluczową rolę w poprawie zarządzania. W szczególności Aadhaar (skrót od Aadhaar e-Kaam Patra) okazuje się być czynnikiem zmieniającym grę w zakresie poprawy pośrednictwa finansowego oraz prawa i porządku.

Podczas gdy technologie informacyjno-komunikacyjne rzeczywiście umożliwiły stworzenie nowych tanich usług, pozostaje pytanie: Czy wyciągamy z nich to, co najlepsze? Pytanie chwili brzmi: czy w Indiach można osiągnąć nowy, oparty na ICT model wzrostu gospodarczego. Nie jest tajemnicą, że ciężka industrializacja może mieć swój dzień, ale nadal istnieją możliwości, aby ICT zrobiły swoją magię. W rzeczywistości niektórzy mogą być nawet skłonni zrezygnować z ciężkiej industrializacji na rzecz wzrostu opartego na ICT.

Szacunki dotyczące zwrotu z umiejętności ICT

Coraz częściej umiejętności ICT stają się kluczowe na rynku pracy, a Neelie Kroes nazywa je „nową umiejętnością czytania i pisania”. Artykuł bada istniejącą literaturę na temat zwrotów z umiejętności ICT i sugeruje kilka sposobów, w których interpretacja przyczynowa tych zwrotów jest wyzwaniem. Odnosi się również do głównych zagrożeń dla identyfikacji przyczynowej.

Literatura dotycząca zwrotów z rynku pracy do kapitału ludzkiego jest zróżnicowana. Koncentruje się na zatrudnieniu i wynagrodzeniach, ale także dotyczy zdrowia i pochodzenia rodzinnego. Jednak literatura dotycząca umiejętności ICT jest stosunkowo skąpa. Większość badań na ten temat obejmuje rozbudowane samoopisy umiejętności ICT, a nie rzeczywiste szkolenia. Prowadzi to do błędu pomiaru, który może prowadzić do klasycznego błędu atenuacji.

Kilka badań dotyczących umiejętności informatycznych skupia się na językach programowania i oprogramowaniu informatycznym w ofertach pracy. Jednak badania te nie badają umiejętności informatycznych w połączeniu z innymi umiejętnościami. Inne badania dotyczące umiejętności informatycznych koncentrują się na sprzęcie i podstawowym rozwiązywaniu problemów.

Istnieją dwa główne podejścia IV stosowane w literaturze do badania efektu płacowego umiejętności ICT. Pierwsza strategia polega na wyodrębnieniu konkretnego wymiaru umiejętności ICT. Druga strategia, znana jako podejście skills-weights, łączy badania empiryczne z perspektywą szkoleniową.

Obie strategie IV pokazują, że umiejętności ICT pozytywnie wpływają na płace. Szacunki są większe niż szacunki metodą najmniejszych kwadratów. Po uwzględnieniu błędu pomiaru umiejętności, zwroty płacowe wzrastają o około 10%. Wyniki badania mają również zastosowanie do różnych kontekstów i źródeł egzogenicznego zróżnicowania umiejętności. Konieczna jest jednak dalsza praca, aby wykazać solidność wyników.

Wyniki tego badania mają ważne implikacje dla polityki. W szczególności, zwiększone zatrudnienie specjalistów w dziedzinie ICT może być ważne w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak wysokie stopy bezrobocia wśród wrażliwych populacji. Badanie sugeruje również, że polityka rozwoju umiejętności nie jest zbyt optymistyczna.

W badaniu podkreślono również, że pracownicy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym mają niższe umiejętności cyfrowe niż pracownicy o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami w szkołach. Jednak sugerują one również, że brak możliwości podnoszenia kwalifikacji nieproporcjonalnie wpływa na populacje podatne na zagrożenia.

Szacunki są ogólnie wyższe dla kobiet. Jednak wydają się one również wyższe w przypadku niższego poziomu wykształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę